Deelnameverzoek in afwachting

De informatie over het vergaderverzoek is ingevoerd, maar niet gecontroleerd bij de uitgever. Kom terug na de registratiedatum.

Op de oproepingsdatum kunt u een verzoek indienen om deel te nemen en uw verzoek zal tot de registratiedatum in behandeling blijven.

11 Meeting Participation Request - Summary

Zodra Lumi de accountinformatie heeft ontvangen, via SRD II-verzoek aan de tussenpersoon waarin u hebt belegd, wordt uw verzoek verwerkt en wordt uw status bijgewerkt naar

  • Goedgekeurd
  • Geweigerd

    lumiAGM_transparent

Beoordeeld en goedgekeurd door het Product Team