1. Kennisbank
  2. Connect
  3. Verzoek om deelname aan vergaderingen

Wat is burgerschap?

Staatsburgerschap verwijst naar de wettelijke status van een persoon als wettelijk lid van een soevereine staat of als lid van een natie.

3 Meeting Participation Request - National ID

Staatsburgerschap is een juridische status die inhoudt dat iemand het recht heeft in een staat te wonen en dat die staat hem de toegang niet kan weigeren of hem kan uitzetten. Deze juridische status kan worden toegekend bij de geboorte of, in sommige staten, worden verkregen door "naturalisatie".


Lumi Horizontal Logo-website_LUMI logo- slategrey

Reviewed and approved by the Product Team