Afgewezen deelnameverzoek

De ingevoerde informatie komt niet overeen met de informatie in het bestand.

U wordt niet rechtstreeks gecontacteerd als uw deelnameverzoek is afgewezen, u moet dit na de registratiedatum controleren, die uw tussenpersoon aan u moet meedelen.

Op het deelnemingsverzoekscherm kunt u in het deelnemersgedeelte toelichtingen vinden met de reden waarom u bent afgewezen.

Als het aanvraagproces nog steeds open is, kunt u het deelnameverzoek bijwerken en uw nieuwe gegevens verifiëren uw tegen de accountinformatie van de tussenpersoon. Als deze periode is verstreken dan zijn de velden alleen te lezen. 

Als u herhaaldelijk wordt afgewezen, kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon om de onjuiste gegevens te corrigeren of contact opnemen met uw lokale Lumi OpCo.

De beheerder van de vergadering kan de beslissing goedkeuren zodra deze is opgelost en u ontvangt een accountnummer en een aanwezigheidskaart.

lumiAGM_transparent

Reviewed and approved by the Product Team