Ga naar de bijeenkomst

Uw aanvraagformulier voor deelname aan een vergadering wordt uw aanwezigheidskaart.

Request to attend

Na goedkeuring wordt in de linkerbovenhoek van het scherm uw QR-code of barcode weergegeven die wordt gebruikt om de vergadering persoonlijk bij te wonen.

Deze code wordt gekoppeld aan een account in de Lumi-software en fungeert als uw aanwezigheidskaart.

Als u ervoor kiest om de vergadering bij te wonen, wordt u niet gevraagd in te voeren hoe u aan nieuwe besluiten zult deelnemen.

Na goedkeuring verandert de status van het formulier naar alleen-lezen en kunt u geen informatie meer wijzigen. Neem contact op met uw tussenpersoon of Lumi-vertegenwoordiger om wijzigingen aan te brengen.

lumiAGM_transparent

Reviewed and approved by the Product Team