Een voorzitter aanstellen

Als u op Een voorzitter aanstellen klikt, worden uw stemmen automatisch als discretionair op uw stemkaart uitgebracht.

Standaard verschijnt uw stemkaart niet automatisch, u moet dus op Instructies klikken om deze te openen.

  1. Klik op Instructies om de stemkaart weer te geven
  2. Select your preferred option to change the instruction on individual resolutions
  3. Klik op Opslaan om wijzigingen aan deze kaart te bevestigen

Appoint the Chairman

 Als u Voorzitter aanstellen selecteert, verschijnt er een nieuwe vraag op de pagina met vergaderverzoeken waarin u wordt gevraagd hoe u wilt stemmen over nieuwe besluiten die op de vergadering zijn ingediend. Hier kunt u selecteren:

lumiAGM_transparent

Beoordeeld en goedgekeurd door het Product Team